Låt dig inspireras av andra!


Under fredagen den 31 Augusti så har vi en träff i Lindbacka för de som vill inspirera eller låtas inspireras i det Hållbara byggande & boendet.
Vad är det hållbara byggandet? Kom och medverka! Sista anmälningsdatum är framflyttat…

Inbjudan till Lindbacka Bruk 31/8–>>