Nybyggnation


Nybyggnation
Vill du satsa på nytt? Kul!
När Ni planerar för nybyggnation har ni alla möjligheter att forma huset så att ni verkligen trivs. Ni kan också placera det på bästa tomtplatsen, optimera det för lägsta energianvändning, välja vilka material som skall ingå mm.
Vi ser helst att Ni bygger i trä & förnyelsebara material då vi hjälper Er.
Litet som stort, bara det passar Er!