Bakgrund


Redan då jag gick på den gymnasiala utbildningen för att lära mig bygga framtidens hus så saknade jag någonting. 
Dels så fanns inte tanken på miljö och hälsa med, ingen talade om framställande, energi, återvinning och långvariga hälsoaspekter. 
Dels så talade man sällan om restaurering & reparation av redan byggda hus.

Jag tog anställning på storföretag och arbetade ett tag. 
Men eftersom jag är en sökare så gav jag mig snart av till Dalarna, lärde mig att uppskatta projekten genom de äldre timmermännen som jag träffade på.

Jag tog med mig det som jag lärt och stoppade in i ett konventionellt byggande. 
Har sedan dess haft turen att få hjälpa riktigt härliga människor att förverkliga deras idéer i projekt där hållbarhet stått i centrum.
Jag heter Ronny Östling och startade denna verksamhet 2006.

Låt oss hjälpa dig att planera, konstruera och realisera just ditt drömhus!